RIVM stapt uit tabakscommissie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stapt per direct uit internationale tabakscommissies. Reden is dat de invloed van de tabaksindustrie te groot is, waardoor de nadruk minder ligt op volksgezondheid.

De commissies waar het RIVM uit stapt, brengen internationaal advies uit over het meten van de hoeveelheid schadelijke stoffen zoals teer en nicotine in sigaretten. Volgens het RIVM zorgt de grote invloed van de tabaksindustrie er echter voor dat er te weinig nadruk ligt op het beschermen van de volksgezondheid.

Scheve verhouding
Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stapt uit de commissies. In de werkgroepen die zich bezighouden met tabak en e-sigaretten zaten ook acht afgevaardigden van de tabaksindustrie. Volgens het RIVM was er sprake van een 'scheve verhouding die steeds meer knelde'.

Onderzoek deugt niet
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft volgens het RIVM vastgesteld dat de belangen van de tabaksindustrie niet te verenigen zijn met de volksgezondheid. Een andere reden om de commissies te verlaten is een nieuwe methode die de inhoud en emissies van sigaretten onderzoekt. Deze methode is door de WHO ontwikkeld en laat bij veel testen veel hogere teer- en nicotinewaarden zien. Om de methode officieel in gebruik te nemen is echter een wetswijziging in Brussel nodig. Volgens RIVM-directeur Annemiek van Bolhuis deugt de huidige meetmethode niet. 'Veel sigaretten hebben tegenwoordig gaatjes. Als je dat soort sigaretten test, komt er frisse lucht bij en meet je sterk afgezwakte teer- en nicotinegehaltes. Dat is uiteraard prettiger voor de industrie.'

07/05/2018

Reageer reacties (0)
LEES MEER...