Roker steeds vaker laagopgeleid

In België zijn rokers steeds vaker laagopgeleid. Dit blijkt uit een enquête van de Stichting tegen Kanker onder 3000 Belgen. Ook in Nederland verschenen hier eerder cijfers over.

Het aantal rokers in België is ten opzichte van 2015 min of meer stabiel gebleven: van de 15- tot 75-jarigen rookt één op de vijf. Maar laagopgeleiden maken nu een derde van het totaal uit, waar dat in 2015 nog een kwart was. De Stichting tegen Kanker stelt voor om de tabaksprijs verder te verhogen.

In Nederland publiceerde het CBS in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut cijfers die uitwezen dat het aantal rokers onder laagopgeleiden minder snel daalt dan onder hoogopgeleiden. In 1989 rookte nog 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en 34 procent van de hoogopgeleiden. In 2016 was dat respectievelijk 28 procent, 26 procent en 18 procent. Ook roken lageropgeleiden vaker dagelijks.

Datum: 20/11/2017

Reageer reacties (0)
LEES MEER...