Uit onderzoek van het Engelse medisch tijdschrift The Lancet blijkt dat de Minimum Unit Pricing (MUP) in Schotland heeft gezorgd voor een daling in sterfgevallen en ziekenhuisopnames door alcohol. Nederland kijkt sinds vorig jaar ook naar de voor- en nadelen van MUP.

De MUP is in enkele landen ingesteld, zoals Canada en Schotland, om de alcoholconsumptie van problematische drinkers te minderen. De MUP, minimum eenheidsprijs in het Nederlands, is in Schotland een vaste prijs van £0,50 per eenheid alcohol. Een eenheid is tien gram alcohol, dat staat gelijk aan 250 ml bier en 35 ml sterke drank. Dit betekent dus dat laagalcoholhoudende dranken duurder worden. Deze mensen kiezen, volgens het RIVM, vaak voor goedkopere drank.

Daling in ziekte door alcohol

Uit eerder onderzoek bleek dat de verkoop van alcohol in Schotland is gedaald met drie procent. De onlangs gepubliceerde cijfers van The Lancet zijn gedurende ruim tweeëneenhalf jaar verzameld. Ze onderzochten of de MUP daadwerkelijk ook effectief is voor minder ziekte- en sterfgevallen naar aanleiding van alcohol. The Lancet ontdekte onlangs in vervolg onderzoeken dat het aantal ziekenhuisopnames door de MUP is gedaald met vier procent. Het aantal sterfgevallen is gedaald met ruim dertien procent. Dat staat gelijk aan zo’n 156 minder sterfgevallen per jaar.

Nederlandse scenario’s

Het Trimbos-instituut en het RIVM hebben ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de MUP. Hieruit bleek dat het voor mensen die overmatig en problematisch drinken een zeer effectieve maatregel is. Er zijn vier scenario’s opgesteld voor het toekomstige prijsbeleid dat de overheid eventueel wil invoeren. Deze zijn: MUP voor alle typen alcoholhoudende drank, MUP voor laagalcoholhoudende dranken, alleen accijnsverhoging en een combinatie van accijnsverhoging en MUP. Het is nog niet bekend of en wanneer de overheid een van deze scenario’s gaat toepassen.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...