Steeds meer zwaarlijvige jongeren en kinderen

Bijna 16 procent van de kinderen en jongeren kampt met overgewicht. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het gaat om Nederlanders van 2 tot 25 jaar. 3 procent van hen heeft obesitas.

Het gaat om een forse stijging: in 2000 was nog ‘maar’ 12,5 procent van de jongeren en kinderen te zwaar. Uit huidige cijfers blijkt dat het probleem het grootst is bij jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Daarvan is bijna een kwart te zwaar. Overgewicht komt vaker voor bij jongeren met een niet-westerse  migratieachtergrond. Zij zijn bijna twee keer zo zwaar als autochtone jongeren.

Stijgend percentage
Het aantal jongeren en kinderen met overgewicht stijgt al jaren. Ter vergelijking: begin jaren ’80 was ongeveer 6 procent van de jongeren tussen 12 en 20 te zwaar. Ruim dertig jaar later gaat dat om 13 procent. Bij basisschoolkinderen is echter geen verandering te zien: dat percentage schommelt rond 12 procent.
We weten inmiddels dat overgewicht samenhangt met de sociaaleconomische status. Kinderen groeien namelijk over het algemeen gezonder op in een welvarend gezin, dan dat ze opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Tevreden met gewicht
Toch lijkt overgewicht niet voor iedereen een probleem. Zo is één op de vijf mensen met obesitas  tevreden met zijn gewicht, blijkt uit cijfers van het CBS van afgelopen september. En maar drie op de tien jongeren (tussen 18 en 25) is ontevreden over hun omvang.

10/4/2019

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...