Twijfels aan schade puberbrein door alcohol

Jongeren zouden niet slechter gaan presteren door het drinken van alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van neuropsycholoog Sarai Boelema, die vrijdag op dit onderwerp promoveert.

Voor het onderzoek werden 2230 jongeren op hun 11e en hun 19e levensjaar getest. De testpersonen werden verdeeld in zes groepen, waarin onderscheid werd gemaakt tussen niet-drinkers en zware drinkers. Om in de laatste groep terecht te komen ‘moest’ je minstens 1 keer per week, vier jaar lang bingedrinken. Zes glazen in 1 gelegenheid achterover tikken dus. Het gemiddelde aantal glazen bij deze groep lag op vijftien.

Volgens Boelema lieten de resultaten geen verschil zien tussen afwijkingen in het cognitief functioneren. Ook testen die het probleemoplossend vermogen toetsen, lieten geen onderscheid zien. Wel werd er verband gevonden tussen probleemgedrag en (ernstig) alcoholmisbruik.

De resultaten zijn verrassend, gezien tientallen onderzoeken die uitwijzen dat alcohol wel degelijk schade berokkend aan het onontwikkelde brein. Bijvoorbeeld bij ongeboren kinderen door alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap, of door comazuipen. Hoe jonger je bovendien begint met drinken, des te meer risico je op latere leeftijd loopt op verslaving. Staatssecretaris Martin van Rijn reageert kritisch: ‘Dat alcohol slecht is voor kinderen, staat als een paal boven water. Ik blijf me inzetten om het drankgebruik onder jongeren verder terug te dringen.’

Neurowetenschapper Taco de Vries van de VU deed onderzoek naar het effect van alcohol op ratten in de puberleeftijd. Het ruimtelijk leervermogen van de ratten ging er op achteruit, wat er volgens De Vries op wijst dat de schade in het puberbrein zich beperkt tot bepaalde hersengebieden. ‘Ik sluit niet uit dat de proefpersonen in de studie op latere leeftijd alsnog schade laten zien.’
Kinderpsychologe Mireille de Visser van de polikliniek voor jeugd en alcohol stelt dat bestaande onderzoeken wel een negatief effect laat zien bij jongeren en volwassenen die overmatig drinken. ‘Buiten de schade op langere termijn is de korte termijn schade zoals coma niet meegenomen in het onderzoek.’

 

Reageer reacties (1)

Jos smaling(03. december 2014)

Ik ben Jos en heb het syndroom van korsakov, ik was te zien in een reportage van kruispunt op 4 oktober 2009 en 4 juli 2010 en bij school tv actueel van 15 oktober 2009

LEES MEER...