Van Rijn: gemeente moet drankhok aanpakken

Grote gemeenten moeten keten en hokken waar alcohol wordt gedronken harder aanpakken. Momenteel voeren gemeentes, met meer dan tweehonderdduizend inwoners, geen hokken- of ketenbeleid om het drankgebruik terug te dringen.

Dat vertelt Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. De grote gemeenten geven allemaal aan geen beleid te voeren op drankhonken, omdat ze deze niet als last te ervaren. Van de 307 grote gemeenten die geen beleid hebben, zijn er in tien procent van de gevallen wel drankhonken aanwezig.

Het alcoholgebruik in deze honken kan voor problemen zorgen. De gezondheidsrisico’s worden verhoogd als er veel minderjarigen bij betrokken zijn. Daarom moeten de gemeentes illegale keten niet gedogen, hoogstens handhaven, vindt Van Rijn.

Om de grote gemeenten hierbij te ondersteunen is in 2010 een handleiding opgesteld. Deze blijkt vooralsnog niet afdoende voor de landelijke gemeentes om een effectief beleid uit te stippelen. De kleine gemeenten, met minder dan 20.000 inwoners, hebben in een van de vier gevallen een hokken- en ketenbeleid.

Algemene preventie- en handhavingsplannen
Van de bijna vierhonderd gemeentes kunnen maar vijftig preventie- en handhavingsplannen op kwaliteit worden beoordeeld. Bij meer dan 75 procent daarvan ontbreken de wettelijk verplichte onderdelen. Veel gemeenten geven niet aan wat ze concreet van plan zijn om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en de Drank- en Horecawet te handhaven. Vooral het onderdeel regelgeving scoort kwalitatief laag. Deze gemeenten zijn daarom als matig of slecht beoordeeld en zullen hierover per brief worden aangesproken door minister Van Rijn.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...