Verslaafde vrouwen verplicht aan de prikpil

De discussie rondom verplichte anticonceptie voor verslaafde vrouwen is weer volop opgelaaid. Aanleiding hiervoor is de petitie die de ‘Beraadsgroep verplichte anticonceptie’ heeft ingediend bij de Tweede Kamer afgelopen dinsdag. Verslavingsarts Jelmer Weijs is tegen. ‘De meeste mensen met een verslaving staan open voor een gesprek over anticonceptie.’

De Beraadsgroep, waaronder oud kinderrechter Cees de Groot, pleit voor een wettelijke regeling waarmee de rechter ‘kwetsbare’ vrouwen verplichte anticonceptie op kan leggen. Onder deze kwetsbare groep vallen volgens de experts ook vrouwen met een verslaving. Er is veel onenigheid omtrent het voorstel, omdat het in strijd is met de grondwet. Daarin staat dat iedereen het recht heeft op voortplanting.
Groepen op één hoop
Verslavingsarts bij Jellinek Jelmer Weijs is tegen het wetsvoorstel: ‘Het zelfbeschikkingsrecht op het eigen lijf is een groot goed. Tenzij mensen echt wilsonbekwaam zijn, ben ik er absoluut op tegen.’ Volgens Weijs vormen verslaafde mensen die echt wilsonbekwaam zijn een zeer kleine groep: ‘Zoals het nu wordt gepresenteerd, worden veel groepen mensen - waarbij anticonceptie wenselijk zou zijn - op één hoop gegooid met psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat echter om een zeer marginale groep waarbij alle andere mogelijkheden van hulp zijn uitgeput.’ Verplichte anticonceptie zou volgens Weijs alleen overwogen kunnen worden als laatste redmiddel: ‘Maar alléén als alle andere mogelijkheden van hulp, na een langdurig traject, zijn uitgeput.’
Geen geld voor anticonceptie
Weijs benadrukt dat verplichting vaak niet eens nodig is. ‘Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste mensen met een verslaving open staan voor een gesprek over anticonceptie, en dat ze zeker in staat zijn hierin een afweging te maken.’ Volgens Weijs begint het met goede hulpverlening. ’Het feit dat deze discussie weer aangezwengeld wordt, geeft aan dat de huidige hulpverlening vaak niet goed aansluit. De mensen die leven in de marges van de samenleving worden onvoldoende ondersteund. Denk hierbij ook aan vrouwen die het geld niet hebben om anticonceptie te kopen.’ 
Discussie weer aangezwengeld
Heeft iedereen het recht om kinderen te krijgen? Het is een terugkomende discussie. Zo was in 2012 Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, voorstander van verplichte anticonceptie. In 2016 pleitte ook de huidig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, voor het wetsvoorstel. En in 2017 wilde het meldpunt Zwanger en Verslaafd ook dat verplichte anticonceptie mogelijk werd gemaakt bij verslaafde vrouwen. Ook Lef Magazine besteedde aan dit onderwerp al uitgebreid aandacht. Lees hier het artikel uit 2017 terug.

 

29-10-2020

Reageer reacties (3)

Jelle(31. oktober 2020)

Wat een drogredenen. Ik had ook graag de indiener gehoord. Waarom stelt hij dit voor? Hoor en Wederhoor is wel de basis voor journalistiek.

"‘Het zelfbeschikkingsrecht op het eigen lijf is een groot goed." Dat zal niemand ontkennen. Maar het is duidelijk dat iemand ook het lijf van de kinderen moet beschermen, en een verslaafde moeder doet dat niet. Ze heeft niet eens het vermogen om een dagelijks aan een pil te denken, laat staan een baby 24/7 te verzorgen. Noch het geld.

Dat de zorg niet goed genoeg is, dat zal best. Moeten kinderen daar de dupe van worden? Ter wille waarvan? Een verslaafde die machteloos speelbal is van verslaving, is die wilsbekwaam?

Niet allemaal, dus moet een rechter die ruimte krijgen in een individueel geval?

En is het voorstel wel goed gelezen? Misschien is het wel precies dit: "Verplichte anticonceptie zou volgens Weijs alleen overwogen kunnen worden als laatste redmiddel: ‘Maar alléén als alle andere mogelijkheden van hulp, na een langdurig traject, zijn uitgeput.’"

Beetje slordig geschreven: deze strofe staat er 2x in. Misschien ook slordig gedacht, en zijn ze het gewoon eens?

Zou sterker zijn om ook vrouwen aan het woord te laten. Kan een tijdelijke individuele uitbreiding van de machteloosheid misschien later een gelukkiger moeder en kind opleveren?

Jelle(31. oktober 2020)

Erratum: "er zijn individuele verslaafde moeders die niet 24/7 voor een baby kunnen zorgen" - sommige kunnen dat wel.

Jelle(04. november 2020)

Wat weinig reacties!

LEES MEER...