Verslavingszorg levert veel op voor samenleving

Verslaafden in herstel weten als geen ander dat cognitieve gedragstherapie (CGT) de gezondheid van alcohol- en cannabisverslaafden kan verbeteren. Vandaag blijkt dat de financiële baten van CGT voor de samenleving in de miljoenen lopen. De maatschappelijke kosten-batenanalyses zijn uitgevoerd onder leiding van het RIVM in opdracht van het Netwerk Verslavingszorg van GGZ Nederland.

Het onderzoek laat zien dat de samenleving erbij gebaat is als meer mensen met een verslaving de verslavingszorg weten te bereiken. Bij de berekening van de baten is ingecalculeerd dat cliënten de behandeling soms voortijdig stoppen. Ook is er rekening gehouden met een mogelijke terugval in verslavingsgedrag na een succesvolle behandeling. De baten van verslavingszorg zijn ook bij de meest voorzichtige berekeningen positief.

Bij iemand met een alcoholverslaving leidt de CGT-therapie tot minder ziekte en sterfte, een betere kwaliteit van leven en een hogere arbeidsproductiviteit. Dit betekent ook dat er hierdoor minder verkeersongevallen zijn en er minder criminaliteit is, wat weer zorgt voor minder inzet van politie en justitie. Een alcoholverslaafde die CGT-therapie volgt, levert over een periode van tien jaar tussen de tien en veertienduizend euro op. Bij jongeren met een cannabisverslaving levert het per persoon, naast een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven, tussen de 9.700 en 13 duizend euro op.

Tactus-bestuurder Ruud Rutten: ‘Het is heel mooi dat nu wordt aangetoond dat elke geïnvesteerde euro in CGT, zes euro winst oplevert. Niet alleen voor mensen die kampen met deze vormen van verslaving, maar ook voor de maatschappij’, zo zegt hij namens het Netwerk Verslavingszorg van GGZ Nederland. ‘Niet voor niets geloven veel verslavingszorginstellingen in deze aanpak.’

Drempel
Ongeveer een half miljoen mensen in Nederland zijn problematisch alcoholgebruiker. 75 duizend zijn problematisch gebruiker van cannabis. Slechts 10 procent van hen wordt op dit moment bereikt door de verslavingszorg, omdat voor veel mensen de drempel om gespecialiseerde hulp te zoeken te hoog ligt.

Het RIVM wil die drempel verlagen en cliënten eerder doorverwijzen naar verslavingszorg. Dit zou volgens hen kunnen door middel van scholing aan professionals, zoals de huisarts, schoolarts, het wijkteam en medewerkers van de spoedeisende hulp, die met potentiele cliënten in contact komen.

Terugverdienen
Een investering van 10 miljoen euro in een dergelijk scholingsprogramma zou over een periode van 10 jaar terugverdiend kunnen worden als er jaarlijks 85 extra alcoholverslaafden en 14 extra cannabisverslaafden bereikt worden door de verslavingszorg. 

Datum: 07-12-2016

 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...