Vlaamse politici blijven drinken onder werktijd

Belgische parlementsleden mogen onder werktijd gewoon alcohol blijven drinken. De deontologische commissie (volksvertegenwoordigers die er op toezien dat Kamerleden zich aan bepaalde codes houden), pleitte er voor dat gratis alcoholverstrekking in de kantine van de Kamer wordt gestopt. Fractievoorzitters stellen dat er geen alcoholprobleem is en weigeren dus te tornen aan het alcoholbeleid.

Aanleiding voor de commissie was een incident dat zich in september 2016 in de Kamer voordeed. Luk van Biesen, Open VLD-Kamerlid maakte een racistische opmerking tegen zijn SP.A collega Meryame Kitir. Alcohol zou de boosdoener zijn en daarvoor moet dus strengere regels komen, vindt de commissie.

Sinds eind jaren ’90 wordt alcoholgebruik in de koffiekamer toegestaan. Volgens toenmalig Kamervoorzitter Herman de Croo was het nodig omdat parlementsleden in pauzes tijdens het debat in een café wat gingen drinken. Door het binnenskamers te houden is de sociale controle toegenomen en daarmee het gebruik afgenomen.
De commissie vindt echter dat Kamerleden helemaal niet onder invloed zouden moeten zijn tijdens debatten. Commissievoorzitter Danny Pieters: ‘Ik heb het vroeger regelmatig meegemaakt tijdens lange zittingen, sommige parlementsleden werden heel onaangenaam als ze gedronken hadden. We moeten kijken of het nog wel van deze tijd is om alcohol te serveren in het parlement.’

Kamervoorzitter Siegfried Bracke vindt het, samen met fractieleiders, niet nodig te stoppen met alcohol in de Kamer. Volgens hem had het incident met Van Biesen niets met alcohol te maken. Van Biesen beaamt dat.

Datum 20/01/2017

 

Reageer reacties (1)

Diane Goris(20. januari 2017)

Ook ik las vanmorgen het bericht in de krant (De standaard).

Meer nog, ik wilde met deze het aan jullie redactie overmaken, maar iemand is me voor geweest.

Ik herinner me nog heel goed hoe onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 'Maggie De Block' waarschuwingen over alcoholgebruik 'paniekzaaierij' noemde. Als verslaafde in herstel was ik na een  opname in Voorthuizen van 5 weken (2015) meer dan geneigd om haar te bevragen hoe er eventueel in Belgiëland via haar ministerportefeuille kon bijgedragen worden aan een behoorlijk alcohol/verslavingsplan,  temeer omdat ik wist welke ongerustheid (paniek)  er heerste in mijn gezin en mijn omgeving tijdens mijn drankgebruik.     Tot ik haar adem had geroken ...

Vandaag 'gratis alcohol in het Belgische parlement' !  Opnieuw is er een ontkenning.  Maar herkennen wij die ontkenning niet van indertijd als verslaafde ?

Bijkomend;  enkele deonthologische vragen

1. Dat het dan ook nog gratis aangereikt wordt, met andere        woorden, op kosten van de belastingbetaler?

2. Een verklaring van de soms eigenaardige gedragingen en soms de nog meer eigenaardige wetsvoorstellen van onze kamerleden ?

 

 Met vriendelijke groeten,

verslaafd, maar in herstel 

 

 

LEES MEER...