Alhoewel bekend is dat traditionele voorlichting op scholen niet werkt, komt het nog vaak voor. En kan het zelfs een averechts effect hebben. Wat werkt dan wel?

Een losse les of activiteit is zinloos; wat wél werkt is het structureel inbedden van lessen over roken, alcohol en drugs in een breder geheel van activiteiten op scholen. Goede voorbeelden hiervan zijn de preventieprogramma ’s van het Trimbos Instituut en Be Aware. Zij ondersteunen scholen met lessen die aansluiten op de specifieke belevingswereld en leeftijd van kinderen en jongeren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Geen quick fix
Het Trimbos heeft 4 pijlers ontwikkeld om een gezonde leefstijl in het DNA van scholen en daarmee van jongeren te krijgen. En zo het middelengebruik onder leerlingen beter terug te kunnen dringen. Naast een duidelijk plan van aanpak gaat het ook om lessen geven die aansluiten bij niveau, leeftijd en specifieke belevingswereld van de leerlingen. Derde pijler is het vroegtijdig signaleren en begeleiden van leerlingen met problemen en tot slot zorgen voor een gezonde leefomgeving waarbij ook de ouders worden betrokken. Een rokende leraar of overmatig drinkende ouder heeft immers een stimulerende werking op kinderen en jongeren. Door deze gestructureerde aanpak kan middelengebruik onder leerlingen beter worden teruggedrongen

Laat u informeren
Meer informatie over wat wel werkt is te vinden op de site van het Trimbos instituut. Ook in de International Standards of Drugs Use Prevention  van de WHO zijn de do's en dont's te vinden voor preventie van middelengebruik voor elke leeftijd.

Reageer reacties (3)

Kelly(02. maart 2022)

Geweldig!!

WHGUbzDMcJKRas(13. maart 2022)

DLkErcltx

WBrvFuQELepDg(13. maart 2022)

gwXpkZeyhJLfKtW

LEES MEER...