Vrouwelijke drugsdoden in Engeland en Wales ernstig toegenomen

Het aantal sterfgevallen ten gevolge van drugsmisbruik onder vrouwen in Engeland en Wales is met 82 procent de afgelopen tien jaar schrikbarend toegenomen. De stijging is opmerkelijk omdat juist minder vrouwen drugs gebruiken. Deskundigen denken dat dit onder andere komt doordat specifieke hulp voor vrouwen in psychische nood in Engeland en Wales niet toereikend is.

 

De cijfers wat betreft het aantal drugsdoden onder vrouwen in Engeland en Wales werden onlangs gepubliceerd door het Office for National Statistics. In 2007 stierven er nog 382 vrouwen ten gevolge van drugsmisbruik, in 2016 waren dit er 697. Het totale aantal doden onder vrouwen door drugsvergiftiging, inclusief bewuste zelfdoding, steeg in dezelfde periode van 726 naar 1172.

Zorgen
Ian Hamilton, lector in gezondheid en verslaving van de Universiteit van York en Katharine Sacks-Jones, directeur van Agenda, de alliance for women and girls at risk maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Ze roepen de overheid op om beter op de specifieke behoeften in te  spelen van vrouwen die hulp nodig hebben. ‘We need services which recognise the different needs of the men and women they work with’, schrijven zij in een artikel op talkingdrugs.org. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen sterven is gestegen naar 83, maar vrouwen die sterven door drugsmisbruik worden vaak nog geen vijftig.

Hoge drempel
Vrouwen die fysiek en seksueel mishandeld worden hebben 8 keer meer kans op verslavingsproblematiek. Zij gebruiken drugs vaak om uit het trauma voortvloeiende negatieve gedachten en gevoelens te dempen. Vrouwen voelen echter een hogere drempel dan mannen om hulp te zoeken.Een van de redenen daarvan is dat specialistische behandelingen gedomineerd worden door mannen. Cliënten zijn voor 75 procent man. Dat maakt deze faciliteiten intimiderend of zelfs onveilig voor vrouwen die misbruikt zijn. Behandelingen zijn daarnaast vooral afgestemd op mannelijke behoeften.

Tussen wal en schip
Ten gevolge van de trauma’s die veel van deze vrouwen hebben doorgemaakt, hebben zij bovendien dikwijls complexe problematiek. Naast de drugsverslaving leiden zij aan verschillende psychische stoornissen. In het huidige behandelingssysteem van de UK valt deze groep tussen wal en schip. Wanneer zij voor mentale problemen aankloppen bij een psychiatrische instelling wordt hen gezegd dat ze eerst hun drugsprobleem moeten aanpakken en vice versa.

Vrouwenspecifieke behandelingen essentieel
Goede, vrouwenspecifieke behandelingen zijn van essentieel belang omdat dit niet alleen hun kansen doet toenemen, maar het ook letterlijk hun leven redt, zeggen Hamilton en Sack-Jones. De ontoereikende hulp voor vrouwen is overigens niet uniek voor de UK. Ook de United Nations (UN) erkent dit probleem binnen diverse lidstaten en heeft de verbetering van drugsbehandelingen voor vrouwen een prioriteit gemaakt.

Datum: 10/8/2017

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...