Volgens het IVO (wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijze en verslaving) is het verslavingsrisico van poker - door de toegenomen populariteit - klein. Het bureau deed onderzoek naar dit risico om na te gaan in hoeverre de bezorgdheid die er heerst gegrond is. Zij brachten in kaart wat de aard, ernst en omvang van het probleem in Nederland is.

Uit het onderzoek bleek dat de groep pokerverslaafden beperkt is en de gerapporteerde kansspelproblemen blijken meestal primair samen te hangen met andere kansspelen, met name met het spelen op kansspelautomaten. Wel werd duidelijk dat het kaartspel theoretisch gezien een aantal kenmerken heeft van een potentieel verslavend kansspel en derhalve excessief speelgedrag zou kunnen uitlokken, wat op termijn tot problemen zou kunnen leiden. Door het ontbreken van specifieke registratie van de aard van kansspelproblemen is het niet na te gaan hoe groot het exacte aantal pokerverslaafden in de verslavingszorg is. Duidelijk is wel dat er zich bij de verslavingszorg tot nu toe nog geen grote aantallen pokerverslaafden hebben gemeld.

De populariteit van poker is de laatste jaren sterk gestegen. Dit komt onder meer door de mogelijkheid van het spelen van online poker en de gestegen aandacht voor poker in de media. Door internet is het voor mensen mogelijk op ieder gewenst moment en anoniem poker te spelen. Poker is volgens jurisprudentie van de Hoge Raad een kansspel en valt daarmee binnen de Wet op de kansspelen, al kennen de in Nederland populaire vormen van poker wel een behendigheidselement. Poker is vooral populair onder jonge mannen.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...