Zelfvertrouwen is – zoals het woord al zegt - het vertrouwen in jezelf. Het is ook geloven in jezelf. Zelfvertrouwen is dat je vind dat je de moeite waard bent en dat je recht hebt op geluk. Zelfvertrouwen is ook en vooral positief in het leven staan en de toekomst positief tegemoet zien.

Wat is zelfvertrouwen?  
Zelfvertrouwen hebben en uitstralen betekent dat de mensen in je omgeving vertrouwen in je hebben. Je bent onafhankelijk van wat anderen over je denken. Voldoende zelfvertrouwen hebben houdt ook in dat je bij tegenslagen niet de schuld bij anderen neerlegt. Synoniemen van zelfvertrouwen zijn zelfwaarde en zelfrespect. Zelfwaarde betekent dat je een hoge eigenwaarde hebt. Je vindt dat je waardevol bent. Dat is niet arrogant of zelfingenomen. Het komt voort uit het besef dat ieder mens iets waard is, dus jij ook. Zelfrespect heb je als je ervan overtuigd bent dat jouw eigen meningen en gevoelens waarde hebben. 
Veel mensen met weinig zelfvertrouwen gaan er vanuit dat hun meningen minder belangrijker zijn dan die van anderen. Zelfrespect houdt in dat je jouw meningen belangrijker vindt dan andermans meningen, maar dat je zowel je eigen mening als die van een ander respecteert. 
Zelfverzekerdheid is een ander verhaal. In tegenstelling tot zelfvertrouwen heeft zelfverzekerdheid meer met vaardigheden te maken. Het komt voort uit een combinatie van ervaring en kennis. Dit is te vergelijken met zelfvertrouwen. Zelfverzekerdheid is ook meer een vaardigheid die je opdoet als je zelfwaarde goed is. 

Wat doet het? 
Zelfvertrouwen bepaalt de manier waarop je naar jezelf kijkt en hoe je jezelf behandelt. Hoe ga je met jezelf om? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe voel je je? Het klinkt allemaal vrij logisch, maar het is bepalend hoe je in het leven staat. 

Wat is het nut van gezond zelfvertrouwen? 
- Het werkt positief door in het leven. Je kunt goed omgaan met successen in het leven, maar  ook met tegenvallers 
- Het zorgt er voor dat je jezelf blijft ontwikkelen, dat je geregeld haalbare doelen bereikt en dat je geestelijk groeit 
- Je weet waar je mogelijkheden liggen en benut deze mogelijkheden 
- Je ervaart moeilijkheden in het leven als een uitdaging. Als iets om van te leren en je ziet het niet als een onoverkomelijk probleem 
- Je blijft rustig en kalm, ook als je grote tegenwerking te verduren krijgt 

Wat levert een gezonde dosis zelfvertrouwen je op?  
- Een positieve levensinstelling 
- Meer voldoening 
- Een betere gezondheid  
- Je eigen unieke persoonlijkheid  
- Trouw aan jezelf 
- Het zorgt er voor dat je trouw blijft aan je eigen normen en waarden 
- Tevredenheid  
- Een succesvol leven  
- Een betere zelfwaardering  
- Hulp bij het verkrijgen van realistische doelen
- Uitdagingen in het leven aan durven gaan 
- Betere prestaties  

Verslaving en zelfvertrouwen 
Door langdurig gebruik en verslaving, daalt over het algemeen iemands zelfvertrouwen tot een waarde van 0. Logisch ook als je je keer op keer voorneemt om te stoppen, terwijl dat simpelweg niet lukt. Je gaat jezelf als een loser beschouwen. Bovendien reageert je omgeving op exact dezelfde manier.  

Oefeningen en tips om je zelfvertrouwen op te krikken: 
1. Assertiviteit Onderneem stappen wanneer andere mensen je niet respectvol behandelen. Iemand met voldoende zelfrespect accepteert het niet wanneer ander mensen hen slecht behandelen. Spreek andere mensen er op respectvolle wijze op aan. 

2. Zelfacceptatie Leer jezelf kennen. Hoe meer je jezelf begrijpt, hoe meer je zult beseffen hoe uniek je bent. Ontdek je eigen waarden, persoonlijkheid en vaardigheden. Ontwikkel je eigen normen en waarden en draag deze - op een prettige manier - uit. 

3. Vriendelijkheid Het is al een heel oud adagium: Wie goed doet, goed ontmoet. Maar het is wel waar! Wanneer jij vriendelijk met andere mensen omgaat, gaan zij ook op een aardige manier met jou om. Lach maar eens tegen iemand met wie je in de rij voor de kassa staat.  

4. Realisme Leer om te gaan met kritiek. Vat deze niet persoonlijk op. Kijk naar de wereld vanuit een vrijstaand perspectief.  

5. Focus Het is de motivatie die telt, niet de werkelijke resultaten. Zelfrespect heeft niets te maken met uiterlijke vertoon van rijkdom, schoonheid, succes en sociale status. 

6. Vergeving Vergeef anderen en vergeef jezelf. Leef niet in het verleden. Leer van fouten uit het verleden en moeilijk situaties. 

7. Respecteer anderen Als je geen respect voor anderen hebt, kun je jezelf ook niet respecteren. Haal nooit anderen naar beneden om jezelf beter te voelen. Ga op zoek naar goede kwaliteiten in anderen, dan wordt het ook makkelijker om de goede eigenschappen in jezelf te zien. 

8. Nederigheid Is altijd een moeilijk begrip voor mensen met niet al te veel zelfvertrouwen. Het is belangrijk om nederigheid niet te verwarren met ondergeschiktheid. Wellicht is bescheidenheid een beter begrip. Nederigheid dient noot verward te worden met gebrek aan zelfwaardering.  

9. Zelfwaardering: Het is een levensgevaarlijke gewoonte om een hekel aan jezelf te hebben. We maken fouten, kunnen de verkeerde dingen te doen, maar het is belangrijk om te leren van fouten zonder dat je daarmee jezelf compleet naar beneden haalt. 

10. Verantwoordelijkheid Maak een bewuste keuze om nooit meer de  'slachtoffer' rol te spelen. Jij bent verantwoordelijk voor je leven en alleen jij kan veranderingen teweeg te brengen. Diverse deskundigen stellen dat de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven dé bron is waaruit zelfrespect ontstaat.  

Reageer reacties (0)
LEES MEER...